Vad krävs av ledarskapet för att skapa motivation vid förändringar?

2016-03-18_1621-2

Vad krävs av ledarskapet för att skapa motivation vid förändringar? Se hela artikeln på Linkedin

Motivation kan delas in i en inre och en yttre motivation. Yttre motivation är bara bra för kortsiktiga vinster. Inre motivation handlar om hur vi motiverar oss själva utan yttre påverkan. Denna är den mest kraftfulla och den mest långsiktiga.
Det innebär att det är viktigt att förstå den inre motivation och dess drivkrafter för att lyckas att verkligen motivera medarbetare. Utifrån både lång erfarenhet och vetenskaplig forskning ger Anders W Larson i denna artikel en överblick över vad som krävs av ledarskapet för att skapa långsiktig motivation.