Utbildning

QMpoint är välbeprövat och har körts under många år. Det utvecklades av Anders Larson under 2000-talet och består av olika element som kan kombineras. De viktigaste element är 360 graders analys av faktiskt och önskvärt ledarskap. Tidigare kunder är bland annat Sigma, Coor, DraftIt och diverse skånska kommuner.
Nu vill vi utöka antalet konsulter som kan arbeta med verktyget!
Syftet med utbildningen är att du som coach, organisationsutvecklare eller ledarkonsult får grunden i hur verktyget kan användas och till licensiering.

Vinsten för konsulten att gå utbildningen:
– Öka dina intäkter genom att göra ett mer gediget arbete och skapa mer värde för kunden.
– Mäta kundens situation utifrån unikt och välbeprövat vetenskapligt underlag, som är inbäddad i organisationens verklighet, inte enbart chefens behov.
– Möjlighet att utgå ifrån detta i coachningsprocessen skapar en stark fördel. Chefen får input hon eller han annars aldrig får. Det blir mer konkret vad som ska förändras. Det blir en trovärdigare process.

Utbildningsdag 22/4

Första utbildningen kommer att hållas 22 april. Under denna dag lär du dig om den vetenskapliga bakgrunden och den unika pedagogiken, för att sedan kunna utföra ett eget case med en av dina befintliga kunder.