Unikt instrument som sätter en prislapp på ”humankapitalet”, en annars dold kostnad

iStock_000018130893Small-3people-busin

QMpoint ger en kvalitetsanalys av hur ledning och samarbete upplevs fungera. Instrumentet kan dessutom mäta kostnaden för bristerna inom dessa områden. En kostnad som generellt är mycket dold i normala ekonomiska redovisningar. Med hjälp av instrumentet kan man få fram en kostnadsbild av hur mycket tid spenderas på ”onödiga problem”. ”Onödiga” då de har sin orsak i brister och oklarheter i hur man samarbetar.

Det görs genom en enkel mätprocess under en veckas tid på avdelningen, tillsammans med inhämtning av vissa personalekonomiska nyckeltal. Genom att kombinera 360 graders ledarskapsanalys med denna spilltidsmätning kan man sätta fingret både på var exakt man bör angripa och hur mycket företaget eller organisationen kan tjäna på det.

Det leder till en ny typ av effektivisering som bättre tar humankapitalet tillvaro. Den är mer långsiktig, just därför att den tar med den humana faktorn i kalkylerna och sätter en prislapp på dess annars dolda kostnader.