Sluta bränna stålar. Kan man mäta humankapital?

2016-03-18_1551-sluta-bränna-stålar-kanmanmäta-humankap

”Personalen är vår viktigaste resurs” hörs ofta. Men vad skulle det innebära om verksamhetsledare verkligen tar detta på allvar? Och hur skulle det bidra om man kunde ”mäta” humankapitalet? Läs artikeln ”Sluta bränna stålar eller kan man mäta humankapital?” på LinkeIn.

PSS är QMpoints sätt att mäta time management utifrån ett psykosocialt perspektiv, genom att mäta spilltiden som uppstår i samarbetet. Läs upphovsmannen Anders W Larsons senaste artikel på LinkedIn om hans resonemang och forskning kring PSS, och de viktigaste variabler för att förminska dålig utnyttjad samarbetstid.