QMpoint mäter management och samarbete

Business meeting.

QMpoint eller Quality Management Point är ett tvärvetenskapligt instrument som mäter kvaliteten på management och samarbete -och även kostnaden för bristerna inom dessa områden.

Genom att kombinera 360 graders ledarskapsanalys av faktiskt och önskvärt ledarskap med en spilltidsmätning på avdelningen av hur mycket tid spenderas på ”onödiga problem” kan man sätta fingret både på var exakt man bör angripa och hur mycket företaget eller organisationen kan tjäna på det.