Nu öppnar vi upp för att fler konsulter kan använda QMpoint

Nu vill vi utöka antalet konsulter som kan arbeta med verktyget! Syftet med utbildningen är att du som coach, organisationsutvecklare eller ledarkonsult får grunden i hur verktyget kan användas och till licensiering.
Första utbildning är 22/4-16 Läs mer