Lär känna dig själv, din organisation och ditt ledarskap!

Med hjälp av analysverktyget QMpoint får du reda på vilka de största utmaningarna är i din organisation. Du får bland annat svar på hur väl din organisation utnyttjar sin tid, hur du uppfattas som chef och hur ditt och medarbetarnas önskade läge förhåller sig till det faktiska. Genom våra utvärderingssamtal får du en bra bild av hur ledarskapet kan förändras och vilka andra åtgärder som måste vidtas för att du och din organisation ska utvecklas åt rätt håll.

Korta fakta om analysverktyget:

  • Ger ledaren möjlighet att få 360 graders feedback
  • Sätter en prislapp på ”humankapitalet”, en annars dold kostnad
  • Vetenskapligt och statistiskt förankrat
  • Kalibrerat för svensk managementkultur
  • Välbeprövat under tio år
  • Hanteras enbart av seniorkonsulter

iStock_000004791880Small-ledarshipmindmap2