Bakgrund – QMpoint utvecklades under 2000-talet

QMpoint är välbeprövat. Det utvecklades av Anders Larson, almc, under 2000-talet och består av olika element som kan kombineras. De viktigaste element är 360 graders analys av faktiskt och önskvärt ledarskap. Detta kan bland annat kombineras med mätning av psykosocial spilltid. Därutöver kan organisationsnivå, avdelningsnivå och medarbetarnivå tilläggas.

Anders är författare till boken ”Från ledarskap till vinst”. Boken har gett upphov till forskningsprojektet QMPoint360 som han startade 2001 på IDEON i Lund.

Tidigare kunder är bland annat Sigma, Coor, DraftIt och diverse skånska kommuner.

QMPoint ägs och vidareutvecklas numera av Smiling Mountain AB och almc AB