Alla inlägg av franskocken

Vad krävs av ledarskapet för att skapa motivation vid förändringar?

2016-03-18_1621-2

Vad krävs av ledarskapet för att skapa motivation vid förändringar? Se hela artikeln på Linkedin

Motivation kan delas in i en inre och en yttre motivation. Yttre motivation är bara bra för kortsiktiga vinster. Inre motivation handlar om hur vi motiverar oss själva utan yttre påverkan. Denna är den mest kraftfulla och den mest långsiktiga. Fortsätt läsa Vad krävs av ledarskapet för att skapa motivation vid förändringar?

QMpoint mäter management och samarbete

Business meeting.

QMpoint eller Quality Management Point är ett tvärvetenskapligt instrument som mäter kvaliteten på management och samarbete -och även kostnaden för bristerna inom dessa områden.

Genom att kombinera 360 graders ledarskapsanalys av faktiskt och önskvärt ledarskap med en spilltidsmätning på avdelningen av hur mycket tid spenderas på ”onödiga problem” kan man sätta fingret både på var exakt man bör angripa och hur mycket företaget eller organisationen kan tjäna på det.

Unikt instrument som sätter en prislapp på ”humankapitalet”, en annars dold kostnad

iStock_000018130893Small-3people-busin

QMpoint ger en kvalitetsanalys av hur ledning och samarbete upplevs fungera. Instrumentet kan dessutom mäta kostnaden för bristerna inom dessa områden. En kostnad som generellt är mycket dold i normala ekonomiska redovisningar. Med hjälp av instrumentet kan man få fram en kostnadsbild av Fortsätt läsa Unikt instrument som sätter en prislapp på ”humankapitalet”, en annars dold kostnad

Bakgrund – QMpoint utvecklades under 2000-talet

QMpoint är välbeprövat. Det utvecklades av Anders Larson, almc, under 2000-talet och består av olika element som kan kombineras. De viktigaste element är 360 graders analys av faktiskt och önskvärt ledarskap. Detta kan bland annat kombineras med mätning av psykosocial spilltid. Därutöver kan organisationsnivå, avdelningsnivå och medarbetarnivå tilläggas.

Anders är författare till boken ”Från ledarskap till vinst”. Boken har gett upphov till forskningsprojektet QMPoint360 som han startade 2001 på IDEON i Lund.

Tidigare kunder är bland annat Sigma, Coor, DraftIt och diverse skånska kommuner.

QMPoint ägs och vidareutvecklas numera av Smiling Mountain AB och almc AB