De viktigaste variabler du som chef bör känna till när det gäller ”Tillit”

2016-03-18_1546

Varför är det så enkelt att uttrycka att det finns tillit när det är mer komplext än så att tillämpa i praktiken? Läs artikeln på Linkedin

Anders Larson visar i denna artikel de 23 viktigaste variabler för chefen när det gäller ”Tillit”. Dvs. variabler som har hög till mycket hög korrelation med ”Tillit” av totalt 160 variabler. Analysen grundar sig i statistisk analys av QMpoint-mätningarna under de gångna åren. Variablerna bygger på att se organisationer utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med psykologi, sociologi, företagsekonomi och medicin som bas. Läs mer